Vasthouden aan je overtuigingen staat groei in de weg

Trainingen

‘De Hoge Lat in Jezelf’

Stress is geen ziekte, maar een gezonde reactie op het moderne leven. Mooi dat we dat constateren, maar wat kunt u hiermee als werkgever? Hoe maakt u uw mensen veerkrachtiger en tegelijk autonoom, zodat ze zelf kunnen zorgen voor hun persoonlijke grenzen en dat ze hiervoor verantwoordelijkheid kunnen nemen?

Over eigen grenzen gaan
Natuurlijk spelen de huidige ontwikkelingen een belangrijke rol. Mensen worden geacht zich aan te passen en mee te gaan in steeds sneller toenemende technologische innovaties en veranderingen binnen organisaties. Maar waar ligt de grens van de mens (zelf), hoe herkent iemand deze en wat is nodig om zèlf de eigen grenzen te bewaken?

De praktijk laat zien dat mensen de verbinding met zichzelf en hun omgeving steeds vaker kwijtraken en tegelijkertijd goed in staat zijn om dat niet altijd aan de buitenwereld te laten zien. Een gevoel van falen (schaamte), niet goed genoeg zijn of minderwaardigheid (schuld) wordt weg gedrukt en niet gedeeld met de organisatie, totdat … de medewerker ‘uitvalt’. Voor langere tijd.

Preventie en weerbaarheid versterken
Het herkennen van signalen en tijdige interventie kan veel (onnodig) ‘leed’ voorkomen. Maar dan wel door mensen te helpen om écht steviger en weerbaarder te worden, ze hiervoor een veilige leeromgeving te bieden en tegelijkertijd door ze uit te dagen om dit persoonlijke ontwikkelproces zelf aan te gaan.

Het issue is niet alleen dat mensen niet altijd voelen als ze over hun grenzen gaan. Het probleem is ook dat ze hun onderliggende drijfveer waarom ze dit doen niet kennen. En die is vaak ’sterker dan zijzelf’. We helpen deelnemers met veel ervaringsgerichte oefeningen, maar ook met onderbouwende uitleg, deze persoonlijke triggers te ontdekken, te ervaren en te leren hoe ze werken. Dan komen de inzichten om het anders te gaan doen.

Ervaringen van deelnemers
In november van dit jaar staat alweer de derde editie van deze training gepland. Dit zijn enkele ervaringen van eerdere deelnemers die zij ons teruggaven en die we met hun toestemming anoniem mochten delen hier:

  • ‘Steeds meer durf ik mijn perfectionisme los te laten, daarbij soms fouten te maken en te ervaren dat het niet erg is’.
  • ‘Een ervaring om nooit te vergeten en waar ik veel van heb geleerd. Het is zo goed om leren waarom ik reageer, zoals ik reageer. Ik ben er enorm door gegroeid. Voor mijn gevoel zou iedereen de kans moeten krijgen om deze training (minimaal) één keer in zijn/haar leven te mogen doen.’
  • ‘Ik voel mijn grenzen steeds beter en ik voel het oké is. Ik kan ze nu ook op een goede manier uitspreken.’

Deze training geef ik samen met Patrick Stalpers, die zijn ervaring heeft in re-integratie/loopbaanbegeleiding, coaching en training.

Wie van uw medewerkers gunt u deze training?

Verzuimbegeleiding: de natuurlijke dialoog voeren

Hoe komt het dat dit re-integratietraject stagneert?
Ik vermoed dat er meer speelt, maar ik krijg er de vinger niet achter.
Waarom vertelt mijn medewerker niet het echte verhaal tegen mij?
Waarom vind ik het lastig om de medewerker aan te spreken op zijn gedrag?
Durf ik mijn eigen emoties onderdeel te laten zijn van een gesprek?

Herkenbare vragen?
In de praktijk zie ik vaak problemen rondom re-integratie ontstaan als managers, teamcoaches en andere verzuimbegeleiders het ‘natuurlijke gesprek’ niet voeren met een zieke medewerker. Het gesprek dat verder gaat, dan de (wettelijk) verplichte evaluatiemomenten.

De belemmeringen in de re-integratie zitten meestal slechts voor een deel in de medische problematiek.
Het is de top van de ijsberg. En toch gaan verzuimgesprekken vaak niet veel verder dan dat.
Maar ‘onder water’ kunnen ook andere issues spelen die de werkhervatting behoorlijk doen stagneren. Negatieve gevoelens op de onderstroom van schaamte, boosheid, verdriet, of angst, maar ook overtuigingen en gedachten die deze emoties bevestigen, zorgen ervoor dat de medewerker hierover liever niet praat.

En juist als daarin de zieke medewerker zich gezien en gehoord voelt, ontstaat er ruimte om samen te kijken naar wat mogelijk is. Die gesprekken vragen misschien meer tijd dan u gewend bent, maar de tijdwinst in het traject is enorm als de onderstroom ‘mee stroomt’ en er een gevoel van ‘samen’ ontstaat in het doel dat je beiden nastreeft: terugkomen in werk.

Vermeulen Verzuim Advies geeft (incompany) trainingen aan managers, teamcoaches en andere verzuimbegeleiders in het voeren van de natuurlijke dialoog met de ander. Ik maak daarvoor gebruik van SLOW Insights. Een zeer toegankelijke tool die uitgaat van deze natuurlijke dialoog en met de transactionele analyse als onderliggende theorie. Het geeft de deelnemers snel inzicht in wat hen belemmert in het voeren van een goed gesprek en wat zij daarin zelf te ontwikkelen hebben. Zo heeft de training een optimaal effect.

Deze training geef ik in kleine groepen van maximaal 4-6 personen per sessie, zodat er voldoende persoonlijke aandacht en ruimte is om met elkaar te oefenen.
Het programma bestaat uit 4 sessies van elk één dagdeel.

In overleg met u kan deze training gegeven worden op de locatie die u wenst.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

De natuurlijke dialoog is een gesprek waarbij elkaar begrijpen belangrijker is dan elkaar overtuigen en of beoordelen. Het is een gesprek waarbij de standpunten en de verschillen ondergeschikt zijn aan de belangen die er onder liggen. De dialoog is veel meer een zoektocht naar de achterliggende waarden, gedachten, gevoelens, ideeën en mogelijkheden. ‘Natuurlijk’ wil zeggen ‘niet onnatuurlijk’. Er is geen format zoals bijvoorbeeld bij een beoordelingsgesprek of sollicitatiegesprek. Het is een open dialoog die je wilt hebben in plaats van een gesprek dat je moet hebben.

Het uitgangspunt tijdens het gesprek is gelijkwaardigheid waardoor er een sfeer van veiligheid en vertrouwen ontstaat met ruimte om jezelf te kunnen zijn.

Telefoon

06 11 34 75 17

Email

corinne@vermeulenverzuimadvies.nl