Verzuimadvies
vanuit begrip
voor de werknemer en werkgever

Hoe kan ik u helpen?

Vermeulen Verzuim Advies geeft arbeidsdeskundige adviezen voor de re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers. Dat doe ik met passie en met aandacht voor de mens en voor het bedrijf achter het probleem.

Wat hebt u als medewerker nodig om weer te kunnen hervatten? Want u bent meer dan uw ziekte.
En als werkgever: tot waar kunt u gaan om uw werknemer werk te bieden dat bij hem of haar past? Waar ligt de grens van de mogelijkheden? En hoe gaat u dan het goede gesprek met elkaar aan?
Ik luister aandachtig en geef u beiden graag praktisch advies en begeleiding hierin.

Sinds 2015 bied ik ook coaching of training. Op dit moment staan er twee trainingen op het programma.
‘De Hoge Lat In Jezelf’ is gericht op het voorkomen van overbelasting voor medewerkers, managers en zelfstandige professionals. ‘Verzuimbegeleiding: het voeren van het natuurlijke gesprek’ is bedoeld voor managers in het leren voeren van verzuimgesprekken met hun medewerkers die er echt toe doen.
Dat kan zoveel stagnatie van de re-integratie voorkomen…

Maatwerk is ook altijd mogelijk.

Hoe kan ik u helpen? Bel of mail mij gerust vrijblijvend.

Corinne Vermeulen
Register Arbeidsdeskundige | trainer | coach

Arbeidsdeskundig onderzoek

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat u uiterlijk bij 1 jaar ziekte van uw medewerker, onderzoekt wat zijn of haar mogelijkheden zijn van een structurele werkhervatting. U mag zich dan niet meer beperken tot een focus op alleen terugkeer in het eigen werk. UWV verlangt dat u daarnaast ook de mogelijkheden onderzoekt van een werkhervatting in ander passend werk binnen en/of buiten uw bedrijf.
Met de inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek weet u zeker dat u voldoet aan de eisen die UWV hieraan stelt. De aanpak Vermeulen Verzuim Advies is praktisch, pragmatisch, zakelijk èn met een duidelijk oog voor de mens achter het verzuimprobleem.

Training

De Hoge Lat In Jezelf

…over de diepere triggers van overbelasting en het (her)vinden van je eigen regie

Stress is geen ziekte, maar een gezonde reactie op het moderne leven. Mooi dat we dat constateren, maar wat kunt u hiermee als werkgever? Hoe maakt u uw mensen veerkrachtiger en tegelijk autonoom, zodat ze zelf kunnen zorgen voor hun persoonlijke grenzen en dat ze hiervoor verantwoordelijkheid kunnen nemen?

Het issue is niet alleen dat mensen niet altijd voelen als ze over hun grenzen gaan. Het probleem is ook dat ze hun onderliggende drijfveer waarom ze dit doen niet kennen. En die is vaak ’sterker dan zijzelf’. Samen met mijn collega-trainer Patrick Stalpers, help ik in deze training deelnemers deze persoonlijke triggers te ontdekken, te ervaren en te leren hoe ze werken. Dan komen de inzichten om het anders te gaan doen.

Training

Verzuimbegeleiding: de natuurlijke dialoog voeren

Puur medisch gezien zou mijn medewerker meer moeten kunnen nu. Hoe komt het dat het niet lukt?
Ik vermoed dat er meer speelt, maar ik krijg er de vinger niet achter.
Waarom vertelt mijn medewerker niet het echte verhaal tegen mij?

Herkenbare vragen?
In de praktijk zie ik vaak problemen rondom re-integratie als managers, teamcoaches en andere verzuimbegeleiders het ‘natuurlijke gesprek’ niet voeren met een zieke medewerker. Het gesprek dat verder gaat, dan de (wettelijk) verplichte evaluatiemomenten. Hoe gaat het nou ècht met die ander?

De belemmeringen in de re-integratie zitten meestal slechts voor een deel in de medische problematiek. Er spelen vaak ook sociale en/of mentale issues die de werkhervatting kunnen stagneren. En hoe maak je die bespreekbaar? Vermeulen Verzuim Advies heeft hiervoor een training ontworpen. Een training die verzuimbegeleiders de ‘stevigheid’ en het vertrouwen in zichzelf helpt ontwikkelen om deze gesprekken te voeren.

Over mij

Voordat ik arbeidsdeskundige werd, heb ik jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt in verschillende (internationaal gerichte) commerciële functies. Maar de behoefte aan meer diepgang in het contact met mensen trok aan mij.
In 2000 maakte ik daarom een loopbaanswitch naar het vak van arbeidsdeskundige. Eerst in opleiding bij UWV en later bij ArboNed. En toen ik de ruimte begon te missen om ècht klantgericht te werken, besloot ik in 2008 als zelfstandige verder te gaan met de oprichting van Vermeulen Verzuim Advies.

Het mooie van al mijn verschillende werkervaringen is, dat ik naast de menselijke aspecten ook de bedrijfsmatige knelpunten in de re-integratie snel herken. Dat maakt dat werkgevers zich vaak door mij begrepen voelen.
En tegelijk is voor mij het hebben van authentieke en objectieve aandacht voor de medewerker een absolute kernwaarde.

In 2014 heb ik mijn werk uitgebreid met coaching en training. Gezien mijn interesse in de mens achter het verzuim was dat een natuurlijke stap voor mij.
Om als trainer en coach te kunnen werken, heb ik in de afgelopen jaren een aantal stevige en diepgaande opleidingen gevolgd.

Geregistreerd bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).
Aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO): aansluitingsnummer 29308.

Telefoon

06 11 34 75 17

Email

corinne@vermeulenverzuimadvies.nl